top of page

Ελληνική και Διεθνής Βιβλιογραφία για τη Βιομηχανική Κληρονομιά

Ελληνική Βιβλιογραφία

Αγριαντώνη, Χ., 1986. Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα : Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος - Ιστορικό Αρχείο.

Αθανασίου, Κ., κ.α. (επιμ.), 2009. Η βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου, Πρακτικά συνεδρίου, Ρόδος, 11-13 Σεπτεμβρίου 2008, ΤΕΕ Τμήμα Δωδεκανήσου. 

Άντρέϊ Ταρκόφσκι, Σμιλεύοντας Το Χρόνο, Εκδόσεις Νεφέλη Αθηνά 1987

Βάος, Ζ., Νομικός, Σ., 1993. Ο ανεμόμυλος στις Κυκλάδες, Αθήνα: Δωδώνη.

Burgel, G., 1985. Η διαμόρφωση του βιομηχανικού χώρου της Αθήνας και της Ελλάδας στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Αθήνα πρωτεύουσα πόλη, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 

Δαμιανίδης, Κ., 2013. Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική, Αθήνα: ΠΙΟΠ. 

Δεμίρη Κ.,1991.  Τα  ελληνικά  Κλωστοϋφαντουργεία, Αθήνα:  Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό  'Ιδρυμα ΕΤΒΑ.

Δερμάτης Γ., Ν., 1994. Τοπίο και Μνημεία της Λαυρεωτικής, Λαύριο:εκδ. Δήμου Λαυρεωτικής.

ΕΜΠ, 1997,"Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Μελέτες και έργα 1994-1997", http://courses.arch.ntua.gr/112075.html Αθήνα: ΕΜΠ.

 

Ζαρταλούδης, Γ., Κουιελίδης, Δ.,Νάθενας, Γ., κ.α (επιμ.), 1997. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Η διαδρομή τους από το 1869 έως σήμερα, Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου, Αθήνα: Μίλητος.


Καθημερινή, 1995.«Πειραιάς», ένθετο 7ημέρες, 30Απρ.


Καθημερινή, 1995.«Ελληνικοί παραδοσιακοί φάροι», ένθετο 7ημέρες, 13 Αυγ.


Καθημερινή, 1995.«Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι», ένθετο 7 η μέρες, 15 Οκτ.


Καθημερινή, 1996.«Λαύριο», ένθετο 7 η μέρες, 06 Ιαν.


Καθημερινή, 2001.«Βιομηχανική Αρχαιολογία», ένθετο 7ημέρες, 07 Ιαν.


Καθημερινή, 2002. «ΟδόςΠειραιώς», ένθετο 7ημέρες, 13 Οκτ.


Κοτέα, Μ., 1997.Η βιομηχανική ζώνητουΠειραιά 1860-1890, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.


Μαΐστρου, Ε., Βογιατζόγλου, Ό., Καραθανάση Ε., Καλιοτζίδου Μ., 2002. Η βιομηχανική κληρονομιά της Νέας Ιωνίας. Επισκόπηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας, Αθήνα: Πολιτιστικό 'Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

 

Μπελαβίλας, Ν., Παπαστεφανάκη, Λ.(επιμ.), 2009. Ορυχεία στο Αιγαίο, Αθήνα : Μέλισσα.

 

Μπελαβίλας, Ν., 2012.«Οι πρώτοι οικισμοί εργατών στην Ελλάδα Λαύριο, Δραπετσώνα, Ελευσίνα» στο Πετρίδου Β., Πάγκαλος, Π., Κυρκίτσου Ν., Εργάζομαι άρα κατοικώ. Η περίπτωση του συγκροτήματος κατοικιών των μεταλλείων Μπαρλουστο Δίστομο Βοιωτίας, των Δ. & Σ. Αντωνακάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.


Μπελαβίλας, Ν., 2015. «Περί μνημείων και μνήμης. Οι υλικές πτυχές της ίστορίας». στο Κοινωνία και παρελθόν. Προσλήψεις της αρχαιότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών. Ομάδα βιομηχανικής αρχαιολογίας, Διεύθυνση λαϊκού πολιτισμού, ΥΠΠΟ, 1989. Βιομηχανική αρχαιολογία, Αθήνα: ΥΠΠΟ.


Παπαστεφανάκη, Λ., 2002. «Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι....» Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872 - 1940), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.


Παπαστεφανάκη, Λ., 2009. Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία τουΠειραιά, 1870-1940, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.


Περιοδικό Αρχαιολογία, Αφιέρωμα: «Βιομηχανική αρχαιολογία», 1989.


Περιοδικό Τέχνολογία, ΠΤΙ ΕΤΒΑ- ΠΙΟΠ http://www.piop.gr/el/Publications/DeltioTexnologia.aspx

Πολύζος,Γ., Παναγιωτόπουλος,Β., Αγριαντώνη,Χ., Μπελαβίλας,Ν., (επιμ.) 1998. Ιστορικός βιομηχανικός εξοπλισμός στηνΕλλάδα, Αθήνα: Οδυσσέας.

ΤΚΧΙΗ, ΔΗΚΙ Βόλου, 2007, "Το τέλος των γιγάντων. Βιομηχανική κληρονομιά και μετασχηματισμοί των πόλεων" , Πρακτικά 5ης Πανελλήνιας ΕπιστημονικήςΣυνάντησης ΤΚΧΙΗ, Βόλος.
http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/resource/5140_horos-kai-istoria/praktika_ticcih_to_telos_ton_giganton.pdf
 

ΤΚΧΙΗ, ΚΑΜ, 2015. "Βιομηχανική Κληρονομιά στηνΕλλάδα, 1980-2015. Διάσωση-Έρευνα-Εκπαίδευση". Κατάλογος’Εκθεσης. ΚΑΜ-ΜεγάλοΑρσενάλι Χανιών.

https://www.academia.edu/16930906/Βιομηχανική_Κληρονομιά_στην_Ελλάδα_1980-2015._Διάσωση_-Έρευνα_-_Εκπαίδευση._Κατάλογος_Έκθεσης._ΚΑΜ-Μεγάλο_Αρσενάλι_Χανίων._Οκτώβριος_2015
 

Τσοκόπουλος, Β., 1984. Πειραιάς, 1835-1870, Εισαγωγή στην ιστορία τουΕλληνικού Μάντσεστερ, Αθήνα: Εταιρεία της Οικονομικής και Κοινωνικής Εταιρείας της Ελλάδας, Εκδόσεις Καστανιώτη.


Χατζηιωσήφ, X., 1993. Η γηραιά σελήνη. Η βιομηχανία στην Ελλάδα. 1830-1940, Αθήνα:Θεμέλιο.
 

Διεθνής Βιβλιογραφία


Beale, C. 2014. The Ironbridge Spirit: a History of the Ironbridge Gorge Museum Trust, Wales: Ironbridge Gorge Museum Trust.


Baum, M. Christiaanse, K.(eds), 2012. City as loft, Zurich:.gtaVerlag.


Bloszies, C. 2012.Old buildings New Designs. Architectural transformations, New York:Princeton Architectural press.


Borgelt, C., Jolt, R. 2009.Zollverein World Heritage Site Essen, Berlin:StadtwandelVerlag.


Chatzi Rodopoulou, T., 2016. “Industrial Museums at Risk”. TICCIH Bulletin, 71, 1st quarter 2016, p. 15-16.


Chatzi Rodopoulou, T., 2016. “Heritage-led regeneration in the UK — Preserving historic values or masking commodification? A reflection on the case of King’s Cross, London”. In Carola Hein (ed.) International Planning History Society Proceedings, 17th IPHS Conference, History-Urbanism-Resilience, TU Delft 17-21 July 2016, V.04 p.075-87, TU Delft Open.

Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, Το πνεύμα του Τόπου. Για μια Φαινομενολογία της Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2009


Cramer, J., Breitling, S., 2007. Architecture in existing fabric. Planning Design Building, Berlin:Birkhäuser.


Douet, J., 2013.Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, Left Coast Press.


Glendinning, M., 2013.The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation, Oxon:Routledge.


Gould, S., 2015. “The Rolt memorial lecture 2012: Industrial heritage at risk”. Industrial Archaeology Review, 37, 73-92.


Historic England, 2011. Saving the Age of Industry. Conservation Bulletin 67[Online]. https://historicengland.org.uk/images-books/publications/conservation-bulletin-67/

Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. John Wiley: New York, 2005


Palmer, M., Michael N., Mark S.,2012.Industrial Archaeology: a handbook. Council for British Archaeology.


Prudon, T. H. M., 2008.Preservation of Modern Architecture, New Jersey:Wiley.


Porter,L., Shaw, K., (eds). 2009. Whose Urban Renaissance? An international comparison of Urbanregeneration strategies. Routledge.


Powell, K., 1999.Architecture Reborn. Converting Old Buildings for New Uses, New York:Rizzoli.


Powell, K., 2004.City Reborn: Architecture and Regeneration in London, from Bankside to Dulwich, Merrell Pub Limited.


Rose, M., et al. 2011. Ancoats. Cradle of industrialisation, Swindon: English Heritage.


Stratton, M.. 2000. Industrial buildings: conservation and regeneration, Taylor & Francis.


Trinder, B., (ed.)1992. The blackwellencyclopedia of industrialarchaeology.Oxford: Blackwell.


Διεθνείς χάρτες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Venice Charter, (1964) http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf

 

The Burra Charter, (1979; 1999; 2013) https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf

 

The Nara Document on Authenticity, (1994) https://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf

 

The Nizhny Tagil charter for the industrial heritage, (2003) http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny‐tagil‐charter‐e.pdf
Ελληνική Έκδοση https://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/resource/5141_/nizhny_tagil_charter.pdf

 

Joint ICOMOS –TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes «The DublinPrinciples»,

(2011) http://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf 

 

Σύντακτες: Νίκος Μπελαβίλας, Δώρα Χατζή Ροδοπούλου, 2016
 

bottom of page