top of page

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Στην προκήρυξη ανταποκρίθηκαν εξήντα ένα (61) πρόσωπα (αιτήσεις). Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για το ενδιαφέρον σας. Οι εξήντα (60) αιτήσεις ήταν έγκυρες, καθώς πληρούσαν τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Εξετάστηκαν από τετραμελή επιτροπή ακαδημαϊκών θεμάτων, αποτελούμενη από τον Νικόλαο-Ίωνα Τερζόγλου (συντονιστή), την Ειρήνη Κρασάκη, τον Χρήστο-Γεώργιο Κρητικό και τον Κωνσταντίνο-Ορφέα Γενιά. Το έργο ήταν δύσκολο, διότι οι περισσότερες αιτήσεις ήταν υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, αντανακλούσαν διαφορετικές κουλτούρες εκπαίδευσης πάνω σε μία αρκετά χαλαρή ‘πειθαρχική μήτρα’ ζητημάτων της επανάχρησης, όπως αναπτύσσονται σε διαφορετικές Σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Κάποιες από αυτές δίνουν έμφαση σε πιο στρατηγικές λογικές παρέμβασης / δικτύωσης στον ευρύτερο πολεοδομικό χώρο και μοιάζουν να μην ενδιαφέρονται τόσο για ζητήματα συγκεκριμένης έκφρασης της δομής και μορφής (προγραμματικές κατανομές χρήσεων), άλλες εστιάζουν στην συγκρότηση / συμπεριφορά / ανάλυση της υλικότητας από δομική-μηχανική-στατική άποψη, και άλλες δίνουν έμφαση σε εννοιολογικά ζητήματα συγκρότησης του χώρου, άρθρωσης σχέσεων παλαιού-νέου και αφηγηματικότητας των ατμοσφαιρών της πόλης.

Έγινε προσπάθεια να εκπροσωπηθούν ισόρροπα όλες οι τάσεις, ανάλογα και με την πύκνωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την εξής κατανομή:

1. Σχολή Αρχιτεκτόνων Κρήτης: 3 (τρία) πρόσωπα.

2. Σχολή Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (Θεσσαλονίκης): 6 (έξι) πρόσωπα.

3. Σχολή Αρχιτεκτόνων Πάτρας: 5 (πέντε) πρόσωπα.

4. Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (Αθήνας):  7 (επτά) πρόσωπα.

Σύνολο: είκοσι ένα (21) σπουδαστές, που θα οργανωθούν σε επτά (7) ομάδες των τριών (3).

Βασικά Κριτήρια Επιλογής

  • Συνολική γραφιστική και επικοινωνιακή οργάνωση του αρχείου: καθαρότητα, οπτική ποιότητα gestalt ψυχολογικών παραμέτρων, κατηγοριοποιήσεις και θεματικές ενότητες.

  • ·Κείμενο προθέσεων: συγκρότηση, εννοιολογική δομή, πυρήνες εστίασης, μη-τυπικές διαπιστώσεις (στοιχεία βιωματικά, πρωτοτυπίας, προσωπικότητας).

  • Συνάφεια σπουδαστικών εργασιών που εμπεριέχονται στο portfolio με το θέμα του εργαστηρίου: ποιότητα λύσης, δύναμη και απλότητα του concept (σύλληψη ιδέας) αναπαραστατική ικανότητα, διαγραμματική σκέψη, επικοινωνιακή πυκνότητα, ‘επιχείρημα’ όπως αναπτύσσεται στο χώρο, οικοδομικές γνώσεις και έμφαση στην ικανότητα διαχείρισης της υλικότητας.

  • Σχετική επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία (άρθρα, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε workshops).

Τελική λίστα συμμετεχόντων εργαστηρίου (με τυχαία σειρά) + Σχόλια Ν.-Ι. Τερζόγλου, που συμπυκνώνουν τους βασικούς λόγους επιλογής

Πολυτεχνείο Κρήτης

1. Μαρία Νεφέλη Ξουράφη  (Σχόλια: άψογη γραφιστική οργάνωση, γνώση υλικότητας και αναπαράστασης της, ισχυρή ικανότητα σχηματοποίησης). PDF

2. Ελένη Αρακαδάκη  (Σχόλια: μεγάλη συναφής εμπειρία, ώριμη, συνθετικά και αναπαραστατικά, σκέψη). PDF

3. Ειρήνη Μανουσάκη (Σχόλια: επίγνωση συναφών θεωρητικών εννοιών, πολύ καλά αναλυτικά εργαλεία ανάγνωσης τόπου). PDF

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Ιωάννης Λέφας (Σχόλια: τολμηροί συνθετικοί χειρισμοί, επίγνωση κατασκευής / δομικής συγκρότησης κελυφών). PDF

5. Νίκη Μάττα (Σχόλια: υψηλή διαγραμματική ικανότητα συμπύκνωσης, ατμόσφαιρες εσωτερικών χώρων). PDF

6. Στεριανή-Χριστίνα Κωνσταντάκη (Σχόλια: πολύ καλός χειρισμός αναπαραστατικών εργαλείων, γνώση κατασκευής). PDF

7. Αικατερίνη Πουλιάση (Σχόλια: μεγάλη ικανότητα επικοινωνιακής παρουσίασης της κεντρικής ιδέας μίας λύσης, μέσω διαγραμμάτων). PDF

8. Μαρία Γεωργίου (Σχόλια: υψηλές σχεδιαστικές ικανότητες, με έμφαση στο πολύ ισχυρό concept, που αποκτά και κρυστάλλινη χωρική έκφραση). PDF

9. Ελένη-Βασιλική Αλέξη (Σχόλια: εξαιρετική διαγραμματική σκέψη και αφαιρετική ποιότητα σχεδίων). PDF

Πανεπιστήμιο Πατρών

10. Μαρία Φουστάνου (Σχόλια: Πολύ καλή ικανότητα οργάνωσης του συνολικού χώρου με ισχυρό concept). PDF

11. Διονυσία Αλεξανδρή (Σχόλια: πρωτότυπη σκέψη με ισχυρά βιωματικά στοιχεία, αρχιτεκτονικές ικανότητες με έντονες φαινομενολογικές ποιότητες). PDF

12. Βασιλική Δέσποινα Νικολάου - (αντικατέστησε την Αικατερίνα Ριτσώνη / Σχόλια: αφαιρετική ικανότητα στρατηγικής σκέψης σε μία ολιστική προοπτική ενός αφηρημένου χώρου). PDF

13. Αθηνά Σταυροπούλου (Σχόλια: εξαιρετική αρχιτεκτονική σύλληψη και υλοποίηση φαινομενολογικής υφής προσθηκών, σε διαζευκτική σχέση με το υπάρχον). PDF

14. Χριστίνα-Άννα Αλιφαντή (Σχόλια: πολύ προωθημένο επίπεδο διαγραμματικής / ιδεογραμματικής αναπαραστατικής σκέψης. Συμπύκνωση). PDF

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

15. Εύα Κωνσταντάκου (Σχόλια: σοβαρότητα στην οργάνωση της πληροφορίας και συνθετικές ικανότητες ανάδειξης του ουσιώδους). PDF

16. Άλκηστις Πυργιώτη (Σχόλια: προωθημένη εννοιολογικά σκέψη που αντανακλάται και στο σχεδιασμένο αποτέλεσμα). PDF

17. Κωνσταντίνος Στάμου (Σχόλια: πολύ καλός χειρισμός του σκίτσου και συνθετικές ικανότητες απλών σχηματισμών). PDF

18. Γεωργία Σουλτάνα (Σχόλια: ποιοτικά σκίτσα και ζωντανές αρχιτεκτονικές αναπαραστάσεις). PDF

19. Ευαγγελία Σαραντοπούλου (Σχόλια: πολύ καλή οργάνωση αρχείων και πληροφορίας, υψηλή σχεδιαστική ικανότητα διαγραμματικής συμπύκνωσης). PDF

20. Δημήτριος Τσιβόλας (Σχόλια: σπάνιος συνδυασμός δυνατών εξπρεσιονιστικών σκίτσων και υψηλής ψηφιακής δεξιότητας, θεωρητικό υπόβαθρο, σημαντική επαγγελματική εμπειρία). PDF

21. Ιωάννα Στροβολίδου (Σχόλια: συνθετική ικανότητα διαγραμματικής αναπαράστασης του χώρου με έντονα στοιχεία πρωτοτυπίας, ακρίβειας και φαντασίας). PDF

  • Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν την αποδοχή της επιλογής τους και την  διαθεσιμότητα τους στο χρονικό διάστημα από 31 Ιουλίου (άφιξη απόγευμα) έως και 8 Αυγούστου (αναχώρηση: απόγευμα), με E-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaas.ermoupoli@gmail.com έως τις 20 Ιουνίου 2019.

  • Θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις για πολλά ζητήματα, πρακτικά και θεωρητικά.

  • Συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας και καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

 

Αθήνα, 16.6.2019

Ευχαριστούμε πολύ, εκ μέρους της οργανωτικής και διδακτικής ομάδας

bottom of page